Ceny sladkovodních a mořských perel

Ceny sladkovodních a mořských perel

Proč jsou mořské perly ceněnější než sladkovodní říční nebo jezerní perly?

 

Počty perel v jedné perlorodce a lokalita chovu

Sladkovodní perlorodky jsou schopné pojmout i deset zárodků z cizí tkáně a ukládání perleti na ně probíhá rychleji, než tomu je v mořské perlorodce. U mořských perel pojme perlorodka vždy jen jednu perlu a to v maximálně dvou cyklech po sobě. Dalším limitujícím kritériem je také oblast chovu, lokalit kde mohou žít mořské perlorodky je na Zemi méně, než oblastí kde lze chovat sladkovodní perlorodky. Zároveň je podnikání v chovu mořských perel mnohem více rizikové kvůli možným nepříznivým povětrnostním vlivům. Proto je sladkovodních perel na trhu více a to má vliv na jejich cenu.

 

Od nuly nebo od jádra

Na druhou stranu sladkovodní perly rostou "od nuly" v perlorodce a tak je velká šance, že vznikne perla oválná nebo kapkovitá a sestavit náhrdelník z opravdu kulatých sladkovodních perel vyžaduje přebrat tisíce perel nedokonale tvarovaných.

 

Otázka luxusu

Kvůli předchozím uvedeným faktům jsou mořské perly obecně považovány za luxusnější zboží než perly sladkovodní. Tam, kde ceny sladkovodních perel končí, často teprve začínají ceny perel mořských.

To v sobě také nese paradox, že položíme-li vedle sebe náušnice za stejné peníze ze sladkovodních perel a z mořských perel, kvalita sladkovodních perel bude vyšší.

 

Pozor, prosím respektujte autorská práva - tento text je majetkem Perlomatu a žádná jeho část ani celek nesmějí být publikovány nebo šířeny bez souhlasu autora. Děkujeme.