Hodnocení jakosti perel

Hodnocení jakosti perel

Mezi prodejci perel a perlových šperků existují mezinárodně uznávané klasifikace, které zohledňují hlavní charakteristiky perel.

 

SLADKOVODNÍ A AKOYA PERLY

 

V rámci této klasifikace dělíme sladkovodní a akoya perly podle kvality na A-AAA následovně:

 

Charakteristika

A

AA

AAA

Tvar

vejčité

lehce vejčité-téměř kulaté

kulaté

Lesk

sametový lesk

hedvábný lesk

zářivý lesk

Povrch

méně než 75% bez vad

75-95% bez vad

>95% bez vad

Tloušťka perleti (u akoya perel)

0.2mm a méně

do 0.5mm

0.5 mm a více

Podobnost perel na šňůře

dobrá

velmi dobrá

vysoká

 

Nejvyšší hodnotu mají tedy takové sladkovodní nebo akoya perly, které jsou co nejvíce kulaté-souměrné, mají zářivý lesk, jejich povrch je téměř bez vad, mají velkou tloušťku perleti a tvoří šperk s perlami stejné kvality. Protože je toto členění relativně strohé můžete se někdy setkat s pomocnými znaménky +/- která se snaží hodnocení zpřesnit-zjemnit a říkají tak, že perly AA+ jsou v rámci danné jakosti trochu lepší (pohybují se v horní polovině intervalu jakosti). Označení AA- říká, že se perly pohybují v dolní polovině rozmezí dané třídy jakosti (jedná se zejména o čistotu povrchu.)

 

MOŘSKÉ PERLY SOUTH SEA A TAHITSKÉ PERLY

 

Tahitská perla - jakost A - zcela dokonalá

 

Pro mořské perly Tahitské a pro perly Jižniho Pacifiku a Austrálie se používá systém označování kvality perel A-D:

 

A - perly mají zářivý lesk, čistě odrážejí tvary a barvy. Maximálně na 10% povrchu jsou drobné vady nebo kazy. Do těchto míst je většinou navrtána díra. Jsou téměř dokonale kulaté a mají velmi čistou a jasnou barvu s odlesky růžové, paví, modré, zlaté apod. Jsou větší než 14mm v průměru a mají silnou vrstvu perleti, minimálně 0.8mm.

B – perly mají vysoký lesk a maximálně 1/3 povrchu má mírné vady nebo kazy. Tvar je kulatý nebo téměř kulatý a vady na povrchu jsou viditelné až při bližší prohlídce povrchu perly. Měří 12-14mm v průměru a mají čistou barvu s barevnými odlesky.

C – perly mají jemnější sametový lesk a drobné nedokonalosti povrchu jsou častější. I když netrénované oko často nerozpozná rozdíl mezi B a C perlami, perly C nejsou kulaté a nemají tak vysoký lesk, jako perly B. Jsou také menší a jejich barva nemusí být tak čistá a jednotná.

D- perly mohou mít více než 60% povrchu s nedokonalostmi, tvar perel bývá oválný, kapkovitý či barokní s kroužkováním po obvodu perly.

My v Perlomatu označujeme naše produkty na základě těchto dvou klasifikací. Mimo tuto klasifikaci se nacházejí perly jiných než kulatých a souměrných kapkovitých tvarů (barokní, potato, biwa perly a další.) Proto nenajdete toto hodnocení u všech našich produktů. U jiných dodavatelů se  mohou kritéria pro danou klasifikaci lišit.

 

Pozor, prosím respektujte autorská práva - tento text je majetkem Perlomatu a žádná jeho část ani celek nesmějí být publikovány nebo šířeny bez souhlasu autora. Děkujeme.