Jak přišly na svět kultivované perly?

Jak přišly na svět kultivované perly?

    Průkopníky v současnosti používané techniky pro kultovaci mořských perel byl v austrálii William Saville-Kent, jehož metodu pak použili japonci Nishikawa a Mise. Skutečným symbolem pěstování kultivovaných přírodních perel je jméno Kókochi Mikimoto. Ten byl doslova posedlý představou, že dokáže přimět perlorodku k tomu, aby vytvořila perlu. Toto se mu po tisících a tisících neúspěšných pokusů a na pokraji krachu skutečně podařilo a v posledních letech devatenáctého století začal do světa prodávat polokulovité, takzvané "mabe" perly. Kulaté perly začala firma Mikimoto do světa dodávat ve dvacátých letech dvacátého století a dodnes jsou tyto mořské perly zvané "akoya" od firmy Mikimoto jedněmi z nejlepších, co je vůbec možno ve světě perel koupit. Chcete-li nosit náhrdelník jako japonská princezna, připravte se na šestimístné sumy (v dolarech).
    Mikimotův patent dnes používá mnoho farem. Vznikají tak nejen perly akoya, ale obdobného procesu se používá i pro kultivaci tahitských nebo south sea perel a mnohých dalších v jiných druzích perlorodek. Proces kultivace mořských perel probíhá tak, že se do mušle uměle vloží cizí objekt, nejčastěji tvaru kuličky, a kousek masa z jiné perlorodky. Tato cizí tkáň vyvolá obrannou reakci což znamená vytvoření perlového váčku, který vloženou kuličku obaluje perletí a tak ji vlastně přizpůsobuje tomu, co měkkýš považuje za bezpečné. Kultivovaná mořská perla je tedy vždy tvořena jádrem (to je skoro vždy z perleti) a toto jádro je obaleno vrstvou perleti šperkové kvality. Obvyklá tloušťka této vrstvy se pohybuje od desetin do jednotek milimetrů. Čím tlustší vrstva, tím déle trvalo perlu vytvořit. Perla, která roste v perlorodce dlouho, bude možná veliká, ale teké možná perlorodka onemocní, zahyne nebo na perle vzniknou defekty. Velká dokonalá perla je tak věc, jejíž cena se často určuje na aukcích a je jen na Vás, jestli si koupíte vilu, nebo dvoucentimetrovou perlu. Cena perel totiž neroste s hmotností nebo kvalitou lineárně. Oceňování perel se budeme věnovat později v dalším článku.

 

    Kultivace sladkovodních perel probíhá obvykle tak, že do perlorodky je vložen pouze kousek cizí tkáně, žádné umělé jádro se až na vyjímky nepoužívá. Tento cizi "vetřelec" je postupně přetvořen a obalován vrstvami perleti opět perlovým váčkem tak, aby byl součástí měkkýšova vlastního (dost luxusního) perletí vykládaného obydlí. Protože sladkovodní kultivovaná perla vzniká z miniaturního zárodku, je prakticky celá tvořená masivními vrstvami perleti.
    Všechny kultivované perly jsou tedy produkty přírodního procesu tvorby perleti nastartovaný lidskou rukou. V současnosti je naprostá většina mořských i sladkovodních perel na trhu takto kultivována. I přesto že je proces nastartován lidskou rukou, není pro vyjímečné perly žádná horní cenová hranice.

 

  Pozor, prosím respektujte autorská práva - tento text je majetkem Perlomatu a žádná jeho část ani celek nesmějí být publikovány nebo šířeny bez souhlasu autora. Děkujeme.