Perly - základní pojmy

Perly - základní pojmy

Pravé perly

 

Pravé perly – pod tímto pojmem se obvykle rozumí perly vzniklé v perlorodce ať již perly kultivované nebo perly přírodní – divoké

 

Přírodní perly – divoké perly - jedná se o perly vzniklé volně v přírodě, bez lidského přičinění

 

Kultivované perly – perly vzniklé v perlorodce za přispění člověka. Tyto pery jsou chované na farmách ať mořských nebo sladkovodních.

 

Sladkovodní perly – jsou dvou druhů, jezerní perly a říční perly. Charakteristikou jezerních perel je to, že pocházejí ze stojaté vody. Právě v jezerech se s kultivací perel začínalo. Dnes je valná většina sladkovodních perlových farem tohoto typu. Současné čínské farmy chovají perly výhradně v umělých nádržích přesněji v rybnících. Říční perly jsou chovány v tekoucí vodě. I tyto perly mohou být divoké nebo kultivované. Někdy bývá termín říční perly trochu nepřesně zaměňován s pojmem sladkovodní perly. Korektně vzato říční perly jsou typické pro Americkou produkci perel a divoké americké říční perly jsou specifické, velice vzácné a výjimečně drahé. Svým vzhledem jsou říční perly velice odlišné od toho, co si většina zákazníků pod pojmem perla představuje. Krásným příkladem říčních perel jsou Melo perly. Tyto perly mají spíš porcelánový vzhled, postrádají pro ostatní perly charakteristickou "perleťovost".